‘Qalam ki nok se tujhe salam likh rha hun.

‘Qalam ki nok se tujhe salam likh rha hun.
kuch khoon se piyar se likh rha hun.
A mere dost parrhna isko zra adab se.
main apni zindagi tere naam likh rha hun.’

Advertisement