Sakafat Orh Ker Ghairon Ki…

Sakafat Orh Ker Ghairon Ki…

Khush Hain…

Humen Hai Iss Per Naaz Kitna…

Mili Hai Khaak Mein…

Ghairat Ki Dolat…

Hue Har Fikar Se AzaaD Ab Hum…

Advertisement