Santa: Qutub minar kaha hai?

Santa: Qutub minar kaha hai?
Pappu: Pata nahi.
Santa: Kabhi ghar se nikla karo.
Pappu: Shyam Lal kaun hai?
Santa: Pata nahi.
Pappu: Kabhi Ghar pe bhi raha karo

Advertisement