Sar kahin, baal kahin, hath kahin, paaon kahin,

Sar kahin, baal kahin, hath kahin, paaon kahin,
Un ka sona bhi hai kis shaan ka sona dekho..

Advertisement