Sheikh ne Mithai ki Dukaan kholi…

Sheikh ne Mithai ki Dukaan kholi…
Aur bahar ek ishtihaar laga dya…..
“EK MULAAZIM KI ZAROORAT HAY,
JISKO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SUGAR HO

Advertisement