Student ka alamiya:

Student ka alamiya:
.
.
.
.
.
.
At time of exam preparation:
Ay v ho ga
Ay v ho ga
Ay v ho ga
.
.
.
.
After paper:
Ay ki ho gya

Advertisement