‘Thokare’ Kha Kar Bhi Agar Na Sambhle To

‘Thokare’ Kha Kar Bhi Agar Na Sambhle To
‘Musafir’ Ka Naseeb..

Warna
Raahon Ke ‘Patthar’ To
Apna Farz Adaa Karte Hi Hain.

Advertisement