Tooti hai meri neend magar,

Tooti hai meri neend magar, Tum ko iss se kya,
Bajtey rahen hawaaon se dar, Tum ko iss se kya..

Advertisement