“Tum Haya-o- Shariyat k Tqazon ki Bat karty ho”,

“Tum Haya-o- Shariyat k Tqazon ki Bat karty ho”,
.
“Ham ne Nangy Jismon ko Malbos-e-Haya dekha hy”.
.
“Ham ne Dekhy hain Ehraam mein Lipty kaei Iblees”,
.
“Ham ne May-Khany mein kaei bar Khuda dekha hy”
(Allama Iqbal)

Advertisement