Tum Mere 7,

Tum Mere 7,
Hum Tere 7,
Asman Bhi 7,
Samandar Bhi 7,
Hamesha Rehna Mere 7,
Jeena Bhi 7,
Marna Bhi 7,
Hansna Bhi 7,
Rona Bhi 7,
QK
Aj TAREEKH Bhi 7 Hi,
Or Mahina Bhi 7.
Enjoy 7,7

Advertisement