"Us "Din se "Me "Badal "Gaya,

“Us “Din se “Me “Badal “Gaya,

“Jab “Tanhai Ne “Muskura Ke kaha:
“Tum To Mujh se Bhi “Ziyada “Tanha “Lagty Ho.

Advertisement