‘Ussi Jaga Par Khari Hoon

‘Ussi
Jaga Par Khari Hoon
Jahan Woh Bichra Tha

Suna
Hai Jab Se Ke Mosam
Palat Ker Aate Hein……..!!!!’

Advertisement