Why I Hate C.I.D :(

Why I Hate C.I.D 🙁

An Example:
LADY: Rahul Mera Bhai Tha

DAYA: Kya? Rahul Tumhara Bhai Tha?

LADY: Han, Rahul Mera Bhai Tha

ABHIJEET: Rahul Sach me Tumhara Bhai Tha???

LADY: Ha Sir…Wo Mera Bhai Tha.

ACP: My God, Iska Matlab, Tum RAHUL Ki Bahen Ho ..

Advertisement