woh basti kaisai basti hai…

woh basti kaisai basti hai…
Jis basti mainj woh basti hai
us basti kai basnai sai ….
mairai dil ki duniya basti hai

Advertisement