yeh dil ka panchi bhi ajab shey he keh jisne,

yeh dil ka panchi bhi ajab shey he keh jisne,
Pyasa bhi raha dasht se hijrat bhi nahi ki…

Advertisement