Zara sanbhaal kar qadam rakhna ¡s zamane me,

Zara sanbhaal kar qadam rakhna ¡s zamane me,

Na karna ko¡ galt¡ anjane me,

Ko¡ rakhta nah¡ marham d¡l par DOST,

Logon ko sakoon m¡lta ha¡ d¡l jalane me¡n.

Advertisement