Zindgi ke 3 ajeeb Level:

Zindgi ke 3 ajeeb Level:
1-School life-
Time hai,dost hai liken paisa
nahi hai…
2-Office life-
Dosst hai,paisa hai liken time
nahi hai…
3-Old life-Time hai,paisa hai
like wo dost nahi hai…

Advertisement